1

Mgr. Petr Štěpánek, CSc.

přírodovědec, starosta městské části Praha 4 a předseda Strany zelených, *1965 v Evropě

“Komunální politika mne naučila naslouchat lidem. Když je trápí drobná kriminalita na náměstí plném heren, je hloupost radit jim, aby si lépe zajistili auto, ale je potřeba zavřít herny a zastavárny. Jen v kontaktu s obyvateli může starosta zjistit, co skutečně potřebují. Proto mne nenajdete pouze v kanceláři, ale hlavně mezi Vámi.”

Narodil se tři roky před sovětskou okupací v rodině, která za války, po osmačtyřicátém i osmašedesátém, vždy stála na straně svobody a demokracie. Veřejně se proto začal angažovat už v osmdesátých letech, kdy odměnou za jeho práci byla akorát šikana od policajtů. S přáteli v ekologickém hnutí už tehdy vystoupil proti nesmyslným projektům jako průplav Dunaj-Odra-Labe nebo vedení víceproudé autostrády Stromovkou. V roce 1990 byl díky této činnosti kooptován do Národního výboru hl. m. Prahy, kde tak započal svou pouť komunální politikou. Zde také předložil plénu návrh na vyhlášení čtyř velkoplošných chráněných území, která dodnes chrání Trojmezí, Hostivař, Milíčák, Šárku a Vidouli s přilehlými Košíři.

V roce ´90 dokončil studium molekulární biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. První polovinu devadesátých let učil na State University of New York na Downstate Medical Center, kde měl také příležitost pracovat na své disertaci, kterou obhájil na Akademii věd ČR. Poté pracoval v ústavu experimentální botaniky AVČR a založil a vedl občanské sdružení Oživení zabývající se rozvojem cyklodopravy a protikorupční prací. Coby radní HMP pro životní prostředí a cyklodopravu se zasloužil o vysázení lesoparků Letňany a Vinice a o rozvoj stovek kilometrů cyklostezek a cyklotras. Od roku 2002 je zvolen do zastupitelstva Prahy 4, poslední 4 roky je starostou městské části Praha 4. Povedlo se mu obnovit koupaliště Lhotka a prosadit nulovou toleranci hazardu, díky níž v Praze 4 už skončilo přes 90% automatů. Radnice Prahy 4 se pod jeho vedením otevřela občanům, komise i výbory jsou volně přístupné veřejnosti.

Petr Štěpánek je běžec a cyklista. Má dvě dcery. Rodina se společně stará o psa z útulku.

​