2

Do Prahy 4, do Braníka k Vltavě a Barrandovskému mostu, jsem se přistěhovala už před mnoha lety. A právě místo, kde žiji, místo, kde se daří sousedským vztahům, ale také místo, které čelí narůstající dopravě a přehnaným developerským záměrům, mne přivedlo ke komunální politice. Po letech v opozičních lavicích jsem se po minulých volbách stala místostarostkou pro oblast sociální, zdravotní a rodinné politiky. 

K té příjemnější části mé práce patří to, že se každodenně setkávám s lidmi všech generací. Ty nejmenší na Nuselské radnici slavnostně vítám mezi občany a občanky Prahy 4 a jsem ráda, že mohu jejich rodiče ujistit, že zajišťujeme kvalitní a dostupnou školní i předškolní péči. S dospělými všeho věku se na radnici setkávám při svatebních obřadech. S tou nejstarší generací se pak pravidelně potkávám při pestré paletě akcí, které pro seniory připravujeme. Společným cílem těchto aktivit je vytáhnout starší lidi za brány jejich domovů, poskytnout jim příležitost ke společné činnosti, k seznámení, navázání nových přátelství, zapojit je do života obce.  Prostor, ve kterém žijeme, neformují pouze ulice a domy, ale hlavně mezilidské vztahy. Když se dnes někdo rozhodne s přáteli zapojit svou ulici do sousedských akcí, městská část nabídne pomoc se záborem, propagací i komunikací s městskou policií. Pro sousedské a komunitní akce jsme zavedli dokonce zvláštní kategorii malých jednoduchých grantů, zábor se neplatí.

Komunální politika je řešení každodenních problémů, ale je to také běh na dlouhou trať. Uskutečnění záměrů a vizí vyžaduje spoustu trpělivosti, odhodlání i odvahy. Před lety se občané nám, ještě jako opozičním zastupitelům, ozvali proti hrozící zástavbě na zavřeném koupališti na Lhotce, letos jsme tam otevřeli nově vybudované biotopové koupaliště. Před časem blikala v některých ulicích světla herních automatů na každém kroku, dnes zavíráme poslední herny. Ještě nedávno byli občané často na radnici nevítanými hosty, dnes se pravidelně účastní zasedání výborů a komisí, zapojují se do rozhodování. To vše a mnoho dalšího je díky vytrvalému úsilí našich zelených a nezávislých zastupitelů a zastupitelek. Před námi jsou další výzvy a úkoly, buďte při tom zase s námi.

Mgr. Iva Kotvová

místostarostka Prahy 4, geografka