4

Mgr. Alžběta Rejchrtová

radní MČ Praha 4 pro územní rozvoj, překladatelka

Po více než dvaceti letech občanského aktivismu jsem se v roce 2014 ocitla v pozici radní pro územní rozvoj a výstavbu. Jako aktivistka jsem spolupracovala s řadou lidí z občanských spolků, kteří se stejně jako já snažili o to, aby město přestalo být snadnou kořistí pro developery. Mým cílem jako političky proto bylo zapojit všechny aktivní lidi do rozhodování a plánování Prahy 4. Právě my Zelení jsme prosadili otevření všech komisí a výborů veřejnosti. Lidé od nás dostávají přímo do schránek pozvánky na zasedání komise pro územní rozvoj. Ta na základě jejich připomínek buď požaduje po developerovi, aby stavební záměr upravil, nebo ho jako naddimenzovaný a nezapadající do charakteru zástavby jednoduše odmítne.

Proto jsme zorganizovali řadu plánovacích setkání a sociologických šetření jak k velkým projektům jako je např. zastřešení Spořilovské či výstavba metra D, či ke Generelu veřejných prostranství. Lidé nám sdělovali, co se jim v místě jejich bydliště líbí, co jim vadí, a přicházeli s vlastními návrhy.

Podle generelu bylo zpracováno několik urbanistických studií. Soustředili jsme se na předprostory škol, které jsou přirozeným místem setkávání dětí i dospělých a mají potenciál stát se skutečnými centry místního života. V přípravě je oživení a úprava prostoru před Základní školou Plamínkové a další vylepšení zeleného Nedvědova náměstí. Na spuštění čeká projekt revitalizace předprostoru ZŠ Filosofská. 

V centru našeho zájmu jsou dále místní parky. Máme zpracovanou studii na park V Zápolí, který svými aktivitami probudila k intenzivnímu životu místní komunita a studii na park, který obklopuje Kotěrovu vodárnu v Michli a jenž by se mohl s pomocí magistrátu otevřít veřejnosti. V srpnových vedrech se v parku Na Pankráci mohly svlažit děti i jejich rodiče při spuštění nových vodních fontán a otevření brouzdaliště. Veřejnost měla důležité slovo při připomínkách k novému územnímu (tzv. Metropolitnímu) plánu a bude je mít při všech našich dalších plánech a projektech.

Mými prioritami pro další volební období je dosáhnout přepracování Metropolitního plánu tak, aby se město mohlo rozvíjet v souladu s potřebami jeho obyvatel. Dále chci zrealizovat všechny hotové studie na revitalizaci veřejných prostranství a připravit další. Ve spolupráci s hlavním městem Prahou se soustředím na zklidňování Jižní spojky a ve spolupráci se Správou železniční a dopravní cesty se budu snažit snížit hluk ze železnice, který zejména v noci obtěžuje zejména lidi z Krče.