11

Před lety jsem se náhodou dozvěděla, že radnice mého rodného města chce přeměnit zelený parčík v naší ulici na parkoviště. O nějakém zapojení občanů do rozhodování o místě, kde žijí, nebylo tehdy ani řeči. Nad zničením zeleně se na radnici nikdo nepozastavoval. Rozhodla jsem se zorganizovat petici, psala jsem články do novin, navštívila jsem jednání zastupitelstva a společně se sousedy jsme žádali, aby byl záměr vybudování parkoviště místo zeleně zastaven. Bitvu jsme nakonec vyhráli a parčík zůstal zachován. Celou naši ulici tato událost stmelila a pro mě to bylo velké poučení do budoucna.

Když jsem se před lety z důvodu nové pracovní příležitosti přestěhovala do Prahy, začali mi zase před domem stavět velké obchodní centrum. Domoci se tehdy relevantních informací také nebylo jednoduché. A tak jsem se seznámila s místní radnicí a místními politiky. A také se zastupiteli za Stranu zelených. Ti jsou nyní ve vedení MČ Praha 4 a já jsem ráda, že díky nim už podoba veřejných prostranství není jen v rukou úzké skupiny lidí, ale nás všech, kdo v naší městské části žijeme, pracujeme nebo podnikáme. Radnice pořádá řadu participativních setkání s občany a komise a výbory jsou nyní otevřeny veřejnosti. Takže se každý z nás může dozvědět, co se kde chystá a každý se může zapojit. Radnice je nyní k občanům otevřená, tak si ji nenechme zase zavřít.

Dipl. Soz. Eva Kubátová

socioložka